pomelo

pomelo start命令的背后-pomelo源码分析(1)

首先,$which pomelo发现全局的pomelo命令指向的是/usr/local/bin/pomelo文件,该文件是/usr/local/lib/node_modules/pomelo/bin/pomelo文件的软链接,直接查看该文件的内容,我们发现这个pomelo其实就是一个js文件。而且头一行为: ,这句话表示告诉系统,我们要调用node进程来执行pomelo这个js脚本文件。$pomelo start = $node /usr/local/bin/pomelo;$pomelo start -D …